Ontwikkelingskader Noordwijkerwegzone

Ruimtelijke en planologisch kader voor het hart van Rijnsburg Noord

Opdrachtgever

gemeente Katwijk

Locatie

Katwijk

Jaar

2023

← terug naar overzicht

Het Ontwikkelingskader voor de Noordwijkerwegzone is een nadere uitwerking van eerdere beleidsdocumenten en is bedoeld als ruimtelijk en planologisch toetsingskader voor ontwikkelingen. Het kader geeft een ruimtelijke actualisatie van de verkeerssituatie, meer ontwikkelruimte voor bedrijven en een heldere water- en groenstructuur die zorg draagt voor een goede landschappelijke inpassing en klimaatrobuuste ontwikkeling van het gebied. 

Het ontwikkelingskader is te downloaden op de website van Rijnsburg Noord.