Proeftuin Klimaat in de stad

Ontwerpend onderzoek naar klimaatadapatatie in Delft Zuidoost.

Opdrachtgever

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Locatie

Delft

Jaar

2011

Downloads

PDF icon eindrapport proeftuin Delft ZO.pdf

← terug naar overzicht

Het Nederlandse klimaat verandert. Het wordt warmer en er treden regelmatig langdurige perioden van droogte of regenval op. Ook de intensiteit van regenbuien neemt toe. Het programma Nieuwbouw en Herstructurering, onderdeel van het Deltaprogramma, stimuleert dat klimaat, water en ondergrond in een vroeg stadium integraal worden meegenomen in het ontwerpproces. In proeftuinen wordt met ontwerpend onderzoek klimaatadaptatie gekoppeld aan stedelijke ontwikkelingen. Eind 2011 is door LUZ architecten en de gemeente Delft zo’n proeftuin georganiseerd. Met de input uit het project Groenblauw Delft Zuidoost is samen met de stakeholders verder ontworpen aan drie deelgebieden. In twee workshops is voor TU Noord, TU Midden-West en de Julianalaan gekeken naar het effect van maatregelen. Door de nadruk niet alleen te leggen op klimaatadaptatie  maar ook te kijken naar ruimtelijke, financiële en leefbaarheidsconsequenties ontstond het besef dat een klimaatbestendige toekomst begint bij een leefbare omgeving nu. Het project is als praktijkvoorbeeld opgenomen op de website van het Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.