Project

Ontwikkelingskader Noordwijkerwegzone

Ruimtelijke en planologisch kader voor het hart van Rijnsburg Noord

Bekijk project →

Project

Het Floragebied

onderzoek naar ruimte voor klimaatadaptatie en duurzame energie

Bekijk project →

Project

Kansen voor klimaatadaptatie

voor 6 representatieve studielocaties in Westland

Bekijk project →

Project

Stunt Upcycle Campus

Circulaire verbouwing en verduurzaming van de werkplaats van Stichting Stunt

Bekijk project →

Project

Beleeftuin

Ontwerp voor een klimaatbestendige buitenruimte van een woonzorgcomplex

Bekijk project →

Project

STAD x KLIMAAT

Klimaatbestendige sociale woningbouw in Zwolle

Bekijk project →

Project

Duurzame opbouw

Hittebestendige en energieleverende dakopbouw

Bekijk project →

Project

Regio van de Toekomst

Landschap als basis voor ‘trage’ ontwikkeling.

Bekijk project →

Project

Kansenkaarten Voorhof

Verdichten, vergroenen, verbinden en verlevendigen van een naoorlogse wijk.

Bekijk project →

Project

Kreken Kweken

Ontwerpvoorstellen voor het herstellen van oude kreken op Voorne-Putten.

Bekijk project →

Project

Kansenkaarten Buitenhof

Kansenkaarten Integrale Gebiedsverkenning Buitenhof

Bekijk project →

Project

Waardestelling groen in Den Haag

Ondersteuning van BCI bij het bepalen van de waarde van het groen in Den Haag.

Bekijk project →

Project

Flyers Delft Smart City

Methode en resultaten Delft Smart City samengevat.

Bekijk project →

Project

Herijking Groenblauw Delft Zuidoost

Inventarisatie van resultaten en ontwikkeling van buurtkaarten voor Delft Zuidoost.

Bekijk project →

Project

Evaluatie Water-RO

Evaluatie over de koppeling tussen waterveiligheid en ruimtelijke ordening in Rijnmond-Drechtsteden.

Bekijk project →

Project

Delft Smart City

Ontwerpend onderzoek naar een energieneutraal en klimaatbestendig Delft met een sterke kenniseconomie als basis.

Bekijk project →

Project

TEEB-stad

Ontwikkeling en implementatie van een online tool voor het in beeld brengen van de baten van groen en water in de stad.

Bekijk project →

Project

10 Groene Schoolpleinen

Ontwerp en procesbegeleiding van het vergroenen van diverse schoolpleinen in de regio Haaglanden .

Bekijk project →

Project

Groen en Water rond het huis

Betrekken van bewoners en bedrijven bij lokale water- en groenopgaven.

Bekijk project →

Project

Scenario's voor de tussentijd

Ruimtelijke scenario's voor tijdelijk gebruik in Spoorzone Delft

Bekijk project →

Project

Groenblauw Delft Zuidoost

Integraal ontwerp voor de water- en groenstructuur in Delft Zuidoost.

Bekijk project →

Project

Proeftuin Klimaat in de stad

Ontwerpend onderzoek naar klimaatadapatatie in Delft Zuidoost.

Bekijk project →

Project

CAMPUS-park

Belangeninventarisatie en stedebouwkundige studie naar klimaatadaptatie in TU Noord.

Bekijk project →

Project

Bijlmer Sport Centrum

Ontwerp en realisatie van een multifunctionele sportaccomodatie in het hart van de Bijlmermeer. Uitgevoerd in dienstverband bij Vera Yanovshtchinsky Architecten.

Bekijk project →